پس از اين زندگی
مرگ از دید گاه امامان معصوم (ع):

« به نام اوکه مثل و مانندی ندارد »

مرگ از دید گاه امامان معصوم (ع):

 1. تعویض لباس

 امام جواد (ع)فرمودند: از علی بن الحسین (ع) سوال شد که مرگ چیست ؟

در پاسخ فرمودند:مرگ برای شخص مومن همچون دور افکندن لباس چرکین وبرداشتن بندهازنجیرهای سنگین وتبدیل آنها به بهترین و خوشبو ترین لباسها و راحترین مرکبها و بی ترس ترین خانه هاست.و برای شخص کافر همچون دور افکندن لباسهای فاخر و نقل مکان نمودن از منازل نزدیک و بی ترس و تبدیل آنها به چرکترین و خشنترین لباسها و دور افتاده ترین خانه ها و بزرگترین عذابهاست.

معانی الاخبار،شیخ صدوق.ص289

2. دستگاه تصفیه

 امام موسی بن جعفر ( ع ) : مرگ مانند دستگاه تصفیه است و مومنان را از گناه پاک می کند،به طوری که آخرین دردی که آنها تحمل می کنند ، کفاره گناهی است که در آنها باقی مانده است ( و توبه نکرده اند ) وکافران را تصفیه می کند از حسناتی که در دنیا به آنها می رسد،آخرین پاداش و جزای آنها ، کار نیکی است که انجام داده اند. ص 289

3.حمام کردن

 امام حسن عسگری (ع) فرمودند : « پدرم حضرت علی بن محمد النقی (ع) به عیادت یکی از اصحابش که در بستر بیماری افتاده بود تشریف آورد،دید آن مرد گریه می کند و از ترس مرگ در جزع و فزع است... » حضرت فرمودند: مرگ برای انسان مومن در حکم حمام است و برای تطهیر و شست  وشو از گناهی است که انجام داده ای ... پس از این کلام بیمار آرامش خود را باز یافت و خوشحال گردید وتسلیم مرگ شد، چشمهایش را بست و این جهان را وداع گفت.ص290

4. خواب طولانی

به امام جواد(ع) عرض شد : مرگ چیست؟

فرمودند: « همان خواب است که هر شب به سراغتان می آید ،جز این که طولانی تر است و شخص ازآن بیدار نمی شود.مگر روز قیامت .حال برای کسی که در خواب شادیهای وصف ناپذیر و ترس های بی اندازه می بیند ، این شادی و ترس چگونه است ؟ مرگ هم همین طور است ، پس خود را برای آن آماده و مهیا سازید.»

5. پل

امام زین العابدین (ع) فرمودند: « هنگامی که امر برحسین بن علی (ع) دشوار گردید...فرمودند: ای بزرگواران صبر پیشه سازید ، زیرا مرگ هیچ چیز نیست مگر پلی که شما را از سختیها ودشواریها به بهشت پهناور و نعمت های دائمی عبور می دهد.پس کدام یک از شما دوست ندارد که از زندان به قصر منتقل شود؟ بدانید که وضع برای دشمنان جز این نیست که از قصر به زندان منتقل شود.ص288 پدرم از رسول خدا (ص) نقل فرمودند: «دنیا زندان مومن و بهشت کافر است . و مرگ برای مومنان پلی است جهت رسیدن به بهشت ، و برای کافران پلی است جهت وصول به جهنم.»

 6.آشامیدن آب گوارا در گرمای تابستان

 امام علی (ع) فرمودند: « شیعه ای که به اهل بیت ما عشق می ورزد و دوست صمیمی ماست ،خارج شدن روح از بدنش ، به راحتی و گوارایی نوشیدن آب سرد و خنک در یک روز تابستان است که موجب خنکی دل و جگر می شود ، اما مرگ شیعیان دیگر همچون کسی است که در بسترش آرمیده و به خواب خوش می رود.

 7.دارو

 امام جواد(ع) به مردی که در بستر افتاده بود و از ترس مرگ جزع و فزع می کرد ،فرمودند: ای بنده خدا چرا کودک و دیوانه از خوردن دارویی که برای صحت و عافیت بدن او مفید است خودداری می کند، واز استعمال دوایی که درد ورنج را از او بر طرف می کند اجتناب می ورزد؟ عرض کرد چون دیوانه و کودک منافع و خواص دارو را نمی دانند. «حضرت فرمودند:سوگند به خدایی که محمد (ص) را براستی برای مقام پیامبری برگزید ،فایده مرگ برای کسی که خود را آماده و مستعد کند ، بیشتر از منفعت این دارو برای شخص بیمار است.مردم اگر می دانستند که به واسطه مرگ چه نعمتهای بزرگی را در می یابند هر آینه مرگ را دوست می داشتند.ای مرد، بدان که چون به مرگ وارد شوی و از این دریچه عبور کنی از هر گونه اندوه و غصه آزار و رنجی نجات خواهی یافت ودر دامان هر گونه سرور وفرح وانبساطی قرار خواهی گرفت.» ص 290

8.بوی خوش

از امام صادق (ع)پرسیدند: مرگ را برای ما توصیف فرما حضرت فرمودند: مرگ را برای مومن مانند خوشبو ترین عطر است که استشمام می کند ودر نتیجه ، به سبب بوی خوش آن به خواب می رودو همه دردها ورنجها از او بر طرف می شود، و برای کافر مانند گزیدن افعی ونیش کژدم است و سخت تر از آن است.

«میزان الحکمه،ج 9،ص235»

 9.انتقال از خانه ای به خانه دیگر

 امیرالمومنین (ع) می فرمایند : « ای مردم ، ما وشما برای ماندن آفریده شده ایم نه برای از بین رفتن،شما با مرگ از دنیا نمی روید بلکه از خانه ای به خانه دیگر منتقل می شوید،بنا براین زاد و توشه خانه ای که باید به جانب آن حرکت کنید و جاوید باشید را فراهم سازید.»

«ارشاد شیخ مفید،ص229»

10.تولد کودک از رحم مادر

 مرگ پایان بخشی از زندگی او است ، مرگ نسبت به جهان پس از دنیا تولد است ، همچنان که تولد یک نوزاد نیز نسبت به دنیا تولد، و نسبت به زندگی پیشین او مرگ است. پیامبر اکرم (ص) فرموده است: « خروج مومن از دنیا (به سبب مرگ ) را به خارج شدن کودک از رحم مادر تشبیه می کنم. از این جهت که( کودک با تولد ) از غم وتاریکی رحم به دنیا قدم می گذارد.»

میزان الحکمه ،ج 9، ص 238.

منبع :کتاب قبض روح - علیرضا رجالی تهرانی

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱۸ دی ،۱۳۸٦ - مريم